Sector Vitivinícola: se fija para el año 2017, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional

Sector Vitivinícola: se fija para el año 2017, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.

 

Fijar en el 0,52% el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2016, que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2017, lo que equivale a 4.989 has. #BOE

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

MAPAMA Programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

objeto establecer la normativa básica aplicable a las siguientes medidas recogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018.

a) Promoción de mercados en terceros países.

b) Reestructuración y reconversión de viñedos.

c) Eliminación de subproductos.

d) Innovación.

e) Cosecha en verde.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Inspeccións de equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. ITEAF – Galicia

triptico Xunta ITEAF

La Xunta de Galicia acaba de publicar un tríptico informativo sobre las inspecciones de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. ITEAF

thumbnail of Triptico_ITEAF Galicia

CAL É A PERIOCIDADE DAS INSPECCIÓNS?

  • Todos os equipos deberán ser inspeccionados antes do 26 de novembro de 2016.
  • Se son equipos novos, deberán ser inspeccionados unha vez dentro dos cinco primeiros anos tras a súa compra.
  • As inspeccións posteriores unha vez feita a primeira, serán cada cinco anos, agás para os titulares enumerados no apartado 1 anterior, que será cada tres anos.
  • A partir do ano 2020, todos os equipos deberán ser inspeccionados cada tres anos.
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

ORDE i EXTRACTO do 27 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2016.

2016-06-06_12-37-04

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto regular as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, consonte os requisitos e condicións establecidas para esta medida nas disposicións xerais do ámbito comunitario, estatal e autonómico.

2. O apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantación de viñas para calquera das superficies de viña das súas explotacións.

Orde

Extracto

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube