Categorías
basica frutales_ magrama MAPAMA viñedo_ XuntadeGalicia_

Novo Pasaporte Fitosanitario. 🛂📑

Entrada en vigor do novo Pasaporte fitosanitario a partir do 14 de Decembro de 2019.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Categorías
basica Fitosanitarios XuntadeGalicia_

🖥⌨🖱🖨 Oficina Virtual do Medio Rural – Xunta de Galicia.

A Oficina Virtual do Medio Rural créase co obxectivo de simplificar a relación da cidadanía e as empresas coa Administración no ámbito do Medio Rural, mediante a prestación de servizos online de acceso único.

📌➡ Oficina Virtual do Medio Rural.
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Categorías
basica plantavida®_ viñedo_ XuntadeGalicia_

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 📝🗂🍇📃 ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 📝🗂🍇📃 ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019

variedades de uva de vinificación y patrones

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0426-090119-0002_gl.html

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Categorías
frutales_ plantavida®_ viñedo_ XuntadeGalicia_

Gestión integral – Declaración Anual de Cultivos e Comercialización 2018

Gestión integral – Declaración Anual de Cultivos e Comercialización 2018

Produtores a nivel nacional; comerciantes; importadores vexetais a nivel autonómico; solicitantes pasaportes fitosanitarios

Declaración anual de cultivos. Oficina Agraria Virtual – Consellería do Medio Rural.

froiteiras; vides; ornamentais; fungos cultivados

inspección e pasaporte fitosanitario – taxas prezos

tecnico@perezcastro.esFacebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
recomendaciones XuntadeGalicia_

Prevención de Riscos na Vendima – ISSGA- Xunta de Galicia

O ISSGA e a Xunta de Galicia publican un manual de Prevencíón de Riscos na Vendima.

Manual Prevención Riscos na VendimaFacebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
Fitosanitarios XuntadeGalicia_

DECRETO 46/2017 – Se regula a inscrición e o funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria.

Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria.

a) Sección do sector subministrador de medios de defensa fitosanitaria.  MR200A

b) Sección do sector de tratamentos fitosanitarios. MR200B

c) Sección do sector de asesoramento fitosanitario. MR200C

d) Sección do sector de uso profesional. MR200D

 Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
patata_ XuntadeGalicia_

Tecia solanivora – Xunta Galicia: Organismos Nocivos de Cuarentena. Polilla Guatemalteca de la Patata.

Informaciones sobre Tecia solanivora – Polilla Guatemalteca de la Patata.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
XuntadeGalicia_

Inspeccións de equipos de aplicación de produtos fitosanitarios. ITEAF – Galicia

triptico Xunta ITEAF

La Xunta de Galicia acaba de publicar un tríptico informativo sobre las inspecciones de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. ITEAF

thumbnail of Triptico_ITEAF Galicia

CAL É A PERIOCIDADE DAS INSPECCIÓNS?

  • Todos os equipos deberán ser inspeccionados antes do 26 de novembro de 2016.
  • Se son equipos novos, deberán ser inspeccionados unha vez dentro dos cinco primeiros anos tras a súa compra.
  • As inspeccións posteriores unha vez feita a primeira, serán cada cinco anos, agás para os titulares enumerados no apartado 1 anterior, que será cada tres anos.
  • A partir do ano 2020, todos os equipos deberán ser inspeccionados cada tres anos.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
viñedo_ XuntadeGalicia_

ORDE i EXTRACTO do 27 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2016.

2016-06-06_12-37-04

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta orde ten por obxecto regular as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, consonte os requisitos e condicións establecidas para esta medida nas disposicións xerais do ámbito comunitario, estatal e autonómico.

2. O apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantación de viñas para calquera das superficies de viña das súas explotacións.

Orde

Extracto

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

Categorías
XuntadeGalicia_

Medio Rural publica unha resolución para facilitar a compra e uso de produtos fitosanitarios en tanto se expide o correspondente carné de manipulador

  • Desta forma, poderase mercar e usar ditos produtos coa xustificación de estar en posesión da formación pertinente presentando dito certificado e a solicitude de expedición do novo carné
  • No caso da renovación do carné de nivel básico, este será renovado de forma automática coa presentación previa de dita solicitude e o carné antigo
A Consellería do Medio Rural emitiu hoxe unha Resolución pola que se ditan instrucións relativas ao procedemento para a expedición e renovación do carné básico de manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios. 

Nela, indícase que, en tanto non se expide o correspondente carné, e para os efectos da compra e uso de produtos fitosanitarios aos que habilita dito documento, poderase comprar e usar ditos produtos mediante a xustificación de que se está en posesión da formación pertinente coa presentación do certificado emitido pola entidade de formación autorizada -ben sexa da Xunta ou das entidades colaboradoras- e co xustificante da presentación da solicitude de emisión do carné ante as autoridades competentes.

Por outra banda, para o caso de renovación de carnés de nivel básico, dita renovación farase de forma automática coa presentación previa de dita solicitude e presentando o carné antigo. Neste senso, cabe lembrar que as renovacións de carnés son cada 10 anos.

Esta Resolución pode ser consultada na propia páxina web da Consellería do Medio Rural na seguinte ligazón: 

enlace Resolución Xunta de Galicia

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube